Hợp tác xã sản xuất Cà gai leo Thanh Bình luôn được các đơn vị tỉnh bạn chọn làm điểm tham quan

Hợp tác xã sản xuất Cà gai leo Thanh Bình luôn được các đơn vị tỉnh bạn chọn làm điểm tham quan, trải nghiệm sản phẩm.
Hôm nay bà con HTX đón Đoàn chi cục phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên.

HTX đón Đoàn chi cục phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
HTX đón Đoàn chi cục phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
HTX đón Đoàn chi cục phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
HTX đón Đoàn chi cục phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
HTX đón Đoàn chi cục phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
HTX đón Đoàn chi cục phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
HTX đón Đoàn chi cục phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
HTX đón Đoàn chi cục phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
HTX đón Đoàn chi cục phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
HTX đón Đoàn chi cục phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên

 

Xem thêm :

One thought on “Hợp tác xã sản xuất Cà gai leo Thanh Bình luôn được các đơn vị tỉnh bạn chọn làm điểm tham quan

  1. Pingback: báo chí nói về Cà Gai Leo Quảng Bình - Cà Gai Leo Thanh Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *