Cơ sở sản xuất cà gai leo Thanh Bình vinh dự đón đoàn Liên minh hợp tác xã tỉnh Sơn La tham quan

Thứ 4 , Ngày 23 tháng 07 năm 2019

Cơ sở sản xuất cà gai leo Thanh Bình vinh dự đón đoàn Liên minh hợp tác xã tỉnh Sơn La tham quan mô hình.

One thought on “Cơ sở sản xuất cà gai leo Thanh Bình vinh dự đón đoàn Liên minh hợp tác xã tỉnh Sơn La tham quan

  1. Pingback: Hợp tác xã sản xuất Cà gai leo Thanh Bình luôn được các đơn vị tỉnh bạn chọn làm điểm tham quan - Cà Gai Leo Thanh Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *